Šv. Malachijo pranašystė apie popiežius

Benediktas XVI

Vakar, daug kam netikėtai, apie savo pasitraukimą iš šv. Petro Sosto paskelbė Romos popiežius Benediktas XVI. Tad greitu metu Romos Katalikų Bažnyčios kardinolai rinksis į konklavą, kurios metu turės išsirinkti naują vadovą. Josephas Ratzingeris buvo jau 265-asis pontifikas ir tuo pačiu priešpaskutinis paminėtas vadinamojoje šv. Malachijo (1094-1148) pranašystėje apie popiežius. Naujasis, o tuo pačiu ir paskutinysis, bus Petras Romietis (Petrus Romanus) apie kurį parašyta:
Šventosios Romos Bažnyčios persekiojimo laikais, bus Petras Romietis, kuris ganys avis per daugelį išbandymų, o kai tai pasibaigs, miestas ant septynių kalvų bus sunaikintas ir rūstus Teisėjas teis savo žmones. Pabaiga. Continue reading