Dar gyvi?

Atėjo metas pakalbėti apie blog’o pradžią, formatą bei ateities planus.

Pirmasis įrašas dienos šviesą išvydo 2012 11 05, nuo tada jų pateikėme dar 18. Neblogai. Didžiąja įrašų dalimi didžiuojamės, nors ir pradėjome be išsamaus plano, tik su nuojauta, kad to, ką norime daryti, trūksta ir reikia. Įkvėpti skaitomų šaltinių, buvome motyvuoti ir entuziastingi – norėjome visiems parodyti aplink esančias nesąmones. Noras buvo paprastas, bet ambicingas: jei rašyti, tai rašyti tik labai gerai. Priešingu atveju geriau nerašyti nieko. Taip buvo tikimasi užtikrinti kokybę, tačiau neapgalvota, kad toks siekis gali būti per sudėtingas. Kiekvienas naujas įrašas buvo išsamesnis nei prieš tai buvęs, reikalavo vis daugiau laiko (kartais – net per daug). Žvelgiant retrospektyviai atrodo, kad didesnis informacijos kiekis galbūt papildomai komplikuodavo viską ir atgrasindavo nuo skaitymo. Tai, kas prasidėjo kaip laisvalaikio užsiėmimas, iš tiesų užėmė pakankamai daug laiko. Kadangi Vigiles nėra mūsų pagrindinė veikla, nori nenori, rašymas turėjo užleisti vietą kitai veiklai. Juolab, kad grįžę namo darbus ar studijas nevisad galim palikti „už durų“. Jie ne tik kartu pareina, bet dar ir už rankos laiko. Darbų nesumažėjo, greičiau priešingai, tačiau noras „vigilinti“ išliko, atsirado suvokimas, kad kartais nėra reikalo vargti dėl itin detalių, didelės apimties tekstų, kuriuos reikia „išspjauti“ kiek galima greičiau. Jei rašysime mažesnės apimties, bendresnio pobūdžio įrašus, informacijos sklaida vis tiek vyks.

Blog’e bandomos „gliaudyti“ problemos paliečia įvairias sritis, nuo filosofijos ir istorijos iki ekonomikos bei medicinos, tačiau rašančiųjų kol kas – tik du. Akivaizdu, kad mūsų išmanymas įvairiose srityse ribotas. Ne taip retai informaciją tenka pradėti rinkti nuo nulio. Tai – kliuvinys, tačiau ir dalis žavesio, paskatos stumtis pirmyn – juk rašome ne tik dėl kitų, bet ir dėl savęs, norime sužinoti daugiau bei plėsti savo akiratį. Ar eigoje klysime? Tikiuosi, tai natūralus mokymosi procesas. Skaitytojai kviečiami prisidėti: konstruktyvi kritika, patarimai iš žmonių, turinčių daugiau žinių mūsų analizuojamoje temoje, visada laukiami.

Visada nurodysime šaltinius, iš kurių gavome informaciją, bei mėginsime juos pateikti viešai prieinama forma (ang. open-access). Anksčiau minėti didesnės apimties įrašai niekur nedings, tačiau jų bus mažiau ir jie greičiausiai bus skirti pseudomokslo gigantams (pvz.: antivakcininiam judėjimui). Problemą išaiškinti bandysime visiems suprantama kalba, nors dažnai tą padaryti bus sunku. Nesugebėsime atsakyti visiems kylančių klausimų, tačiau bandysime pateikti mokslinės literatūros, statistikos, epidemiologijos pradmenis, kurie kitiems praverstų savarankiškose paieškose. Norime padėti suprasti, o ne badyti pirštais ir vadinti kvailiais. Na o dėl įrašų dažnumo… Buvo metas, kada diena atrodė labai ilgas laiko tarpas. Dabar ir savaitė per trumpa, todėl įrašų dažnumo prognozuoti negalime. Tegalime pasakyti, kad visko mesti tikrai neketiname.

Pavadinkime tai pabrendusiu Vigiles 2.0. Sveikiname visus su Rugsėjo 1-ąja!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *