Sąmokslo teorijos ir politinės pažiūros

Jackas Ruby šauna į JAV prezidento žudiką Lee Harvey Oswaldą. Viena JAV labiausiai paplitusių sąmokslo teorijų teigia, kad Oswaldas veikė ne vienas, o būta gerokai platesnio suokalbio.

Jackas Ruby šauna į JAV prezidento žudiką Lee Harvey Oswaldą. Viena JAV labiausiai paplitusių sąmokslo teorijų (tiek tarp Demokratų, tiek tarp Respublikonų rėmėjų) teigia, kad Oswaldas veikė ne vienas, o būta gerokai platesnio suokalbio.

Šio mėnesio pradžioje JAV veikianti viešųjų apklausų institucija Public Policy Polling (PPP) paskelbė apklausos apie politines-partines pažiūras ir sąmokslo teorijas rezultatus. Šiame įraše trumpai juos apžvelgsiu. Žinoma, negalima atmesti galimybės, kad daliai respondentų galėjo kilti pagunda atsakinėjant pajuokauti, tačiau PPP teigimu, paklaida svyruoja 2,8% ribose. Iš viso kovo pabaigoje buvo apklausti 1 247 balsavimo teisę turintys JAV piliečiai.

Pati populiariausia sąmokslo teorija susijusi su JAV prezidento Johno Fitzgeraldo Kennedy nužudymu 1963 m. lapkričio 22 d. Nors vyriausybės inicijuotas tyrimas ir nustatė, kad žudikas Lee Harvey’is Oswaldas veikė vienas, sąmokslo teorijų, kas galėjo už jo slypėti – apstu, nuo CŽV iki sionistų. Prie tokio nepasitikėjimo oficialiomis Warreno komisijos išvadomis prisidėjo ir populiarus 1991 m. pastatytas Oliverio Stone’o filmas JFK. Taigi, kad Oswaldas veikė vienas, tiki viso labo ketvirtadalis balsuoti galinčių JAV piliečių, o daugiau nei pusė, 51%, mano, kad būta kažkokio didesnio sąmokslo. Įdomu, kad šiuo atveju skirtumai tarp Respublikonų ir Demokratų rinkėjų nėra dideli. Kad žudikas neturėjo bendrininkų, mano 25% pirmųjų ir 23% antrųjų.

Didžiausias skirtumas tarp partijų rėmėjų išryškėja kalbant apie globalinį atšilimą. Šiuo atveju tai gana gerai atspindi ir politikų retoriką. Čia galima prisiminti, ką kalbėjo potencialūs Respublikonų kandidatai dar prieš rinkimus. Griežčiausiai dėl klimato kaitos ir globalinio atšilimo pasisakė Jonas Huntsmanas, teigęs, kad “tą akimirką, kai Respublikonų partija taps antimoksline partija, turėsime didelių problemų” ir savo Twitter paskyroje pridėjęs: “tikiu evoliucija ir pasitikiu mokslininkais pasaulinio atšilimo klausimu. Vadinkite mane bepročiu.” Nenuostabu, kad šis politikas buvo vienas pirmųjų, pasitraukusių iš kovos dėl Respublikonų partijos kandidato į JAV prezidentus vardo. Dalis kitų kandidatų (kaip, pavyzdžiui, Mittas Romney’is) kalbėjo aptakiau ir net jei sutiko su klimato kaitos teorija, neigė būtinybę prisidėti sprendžiant šį klausimą. Vis dėlto dauguma atvirai kritikavo mokslininkus ir visuotinio atšilimo teoriją. Tuo tarpu Demokratus atstovaujantis Barackas Obama pritaria teiginiams, kad žmogaus veikla prisideda prie klimato kaitos. Kaip rodo PPP apklausos rezultatai, rinkėjų nuomonė sutampa su svarbių partijų veikėjų pozicijomis. Tik 12% Obamos rinkėjų mano, kad globalinis atšilimas tėra apgaulė. Tarp Romney šalininkų tokių yra net 61%. Šiai minčiai nepritariančiųjų pasiskirstymas yra atitinkamai 77% ir 24%. Žvelgiant į saviidentifikaciją su partija skirtumas lieka gana panašus. 58% save Respublikonų rėmėjais laikančių JAV piliečių mano, kad pasaulinis atšilimas tėra prasimanymas, o tarp Demokratų tokių tėra 11%. Taigi ne veltui klimato kaitos klausimas dažnai naudojamas JAV politinėje retorikoje (galima prisiminti ir tai, kad 2000 m. Demokratų kandidatas į prezidentus buvo Alas Gore’as), taip grynai mokslinį klausimą ideologizuojant ir paverčiant politiniu.

Sąmokslo teorijų mylėtojams ir JAV herbas yra NWO įrodymas, nes juk yra žodžiai "novus ordo".

Sąmokslo teorijų mylėtojams ir XVIII a. sukurto JAV herbo reversas yra NWO egzistavimo įrodymas, nes juk jame yra aiškiausiai matomi žodžiai “novus ordo”.

Respublikonų rėmėjai taip pat labiau linkę tikėti Naująja pasaulio santvarka (New World Order, NWO) – 34% prieš Demokratų 15%. NWO sąmokslu tikinčiųjų teigimu, egzistuoja viena totalitarinė pasaulį valdantį grupė žmonių (nuo masonų iki jėzuitų), savo tinklais apraizgiusi visas pasaulio valstybes. Tokį pasiskirstymą galima mėginti paaiškinti tuo, kad Respublikonai labiau linkę akcentuoti mažesnį valstybės kišimąsi į įvairias sritis. Tad natūralu, kad “kovotojai” prieš Naująją pasaulio santvarką bus labiau nusiteikę palaikyti tas politines jėgas, kurios akcentuoja mažesnę centralizaciją. Kalbant apie pasaulio valdymą verta atkreipti dėmesį ir į įsitikinimą, kad pasaulį valdo reptilianai, arba kitaip –  driežažmogiai. Nors tokiu sąmokslu tiki gerokai mažesnė dalis JAV balsavimo teisę turinčių piliečių, čia taip pat pirmauja Respublikonai. 5% Romney rinkėjų ir 5% jo partijos rėmėjų įsitikinę, kad reptilianai savo šaltakraujiškais driežiškais protais sugebėjo apdumti žmonėms akis. Kitoje politinio spektro pusėje 2% Obamos rinkėjų ir 3% Demokratų mano, kad ši sąmokslo teorija atspindi tikrovę.

Žvelgiant ne per partinę, o per ideologinę prizmę (buvo užduotas ir klausimas apie bendrus ideologinius įsitikinimus), kairė ir dešinė daugiau ar mažiau atspindi su partijų rėmėjais siejamus skirtumus (ką nesunku paaiškinti JAV politinės sistemos dvipartiškumu). Kiekviena pusė turi savo sąmokslo teorijų arkliukus: kairiesiems sunkiau patikėti tuo, kad žmogus yra nusileidęs Mėnulyje, o dešiniesiems tuo, kad Obama paprastas žmogus ir joks ne Antikristas. Tikslumo dėlei reikia paminėti, kad kairieji radikalai dėl antivalstybinių ar antikapitalistinių įsitikinimų labiau linkę tikėti valstybiniais-politiniais sąmokslais (pavyzdžiui, tuo, kad lėktuvai barsto nuodingus chemikalus ar kad valstybės tarnybos specialiai nuodija vandenį) nei eilinis Demokratų rinkėjas.

Dar vienas pjūvis, į kurį atsižvelgta apklausoje, buvo respondentų lytis. Čia egzistuojantys  skirtumai pakankamai nedideli. Didžiausi skirtumai egzistuoja dėl Naujosios pasaulio santvarkos (šia teorija tiki 21% moterų ir net 35% vyrų) bei ateivių egzistavimo (atitinkamai 23% ir 35%). Įdomu, kad pastarasis klausimas politiniu požiūriu didelių skirtumų tarp Respublikonų ir Demokratų nerodė. Rasinis pjūvis rodo, kad skirtingos grupės labiau linkusios tikėti skirtingomis sąmokslo teorijomis ir keletą įdomių pastebėjimų padaryti galima. Visų pirma, nei vienas juodaodis neatsakė tikįs, kad pasaulį valdo driežažmogiai. Tačiau šioje grupėje pastebimai didesnis įsitikinimas, kad kreką miestuose pardavinėja CŽV užsakymu. Amžiaus požiūriu taip pat matyti, jog skirtumai nedideli, tačiau jaunimas daugelio sąmokslo teorijų atveju, pavyzdžiui, iš lėktuvų barstomų chemikalų atveju, šiek tiek patiklesnis nei vyresnės kartos.

Keisčiausiai atrodo atsakymai į klausimą apie Obamos buvimą Antrikristu. Žinoma, absurdiškumu ši teorija nuo kai kurių kitų mažai tesiskiria (be to, čia galima prisiminti ir 1993 m. Ig Nobel premiją matematikoje laimėjusio Roberto W. Faido knygą Gorbačiovas! Atėjo tikrasis Antikristas? (Gorbachev! Has the Real Antichrist Come?), kurioje matematiškai apskaičiuota, kokia tikimybė, kad Michailas Gorbačiovas yra Antikristas. Tikimybė, anot autoriaus, yra 1:710 609 175 188 282 000.). Grįžtant prie Obamos antikristiškumo, įdomu pastebėti, kad nuomonės dėl tokios nežemiškos prezidento prigimties neturėjo 8% jo rinkėjų. Dar 5% už Obamą balsavusiųjų nuomonę turėjo tvirtą. Anot jų, Obama tikrai Antikristas, tiesa, tuomet tokį pasirinkimą metant biuletenį į urną paaiškinti sunkoka. Nebent bunkeriai jau paruošti ir tie penki procentai laukia kuo greičiau ateinant Armagedono. Be abejo, tarp Romney šalininkų toks įsitikinimas populiaresnis, kas nestebina, žinant radikalesnių Respublikonų partijos atšakų polinkį į įvairaus plauko fundamentalizmą.

Žinoma, šią apklausą reikia priimti kritiškai. Nors nurodyta paklaida yra 2,8%, neatmestina, kad dalies klausimų ir teorijų akivaizdus absurdiškumas galėjo respondentams sukelti norą pajuokauti (ypač balsavimo už Antikristą Obamą atveju). Kita vertus, tikėjimas sąmokslais yra paplitęs, o ir atsakymai, panašu, gana proporcingai atspindi vienų populiarumą, lyginant su kitomis. Labai įdomu būtų buvę pažvelgti ir į sąmokslo teorijų tarpusavio koreliacijas pagal pagrindinius duomenis, kadangi dabar galima daryti tik bendresnes ir aptakesnes išvadas pagal tai, kokios grupės kuo tiki.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *