Šv. Malachijo pranašystė apie popiežius

Benediktas XVI

Vakar, daug kam netikėtai, apie savo pasitraukimą iš šv. Petro Sosto paskelbė Romos popiežius Benediktas XVI. Tad greitu metu Romos Katalikų Bažnyčios kardinolai rinksis į konklavą, kurios metu turės išsirinkti naują vadovą. Josephas Ratzingeris buvo jau 265-asis pontifikas ir tuo pačiu priešpaskutinis paminėtas vadinamojoje šv. Malachijo (1094-1148) pranašystėje apie popiežius. Naujasis, o tuo pačiu ir paskutinysis, bus Petras Romietis (Petrus Romanus) apie kurį parašyta:
Šventosios Romos Bažnyčios persekiojimo laikais, bus Petras Romietis, kuris ganys avis per daugelį išbandymų, o kai tai pasibaigs, miestas ant septynių kalvų bus sunaikintas ir rūstus Teisėjas teis savo žmones. Pabaiga.
Šv. Malachijas gyveno XII-XIII a. Airijoje, buvo Armagho arkivyskupas ir galiausiai buvo paskelbtas šventuoju. Romoje popiežius Grigalius VII buvo kaip tik pradėjęs dideles reformas Bažnyčios viduje, ir šis katalikų veikėjas nuo jo neatsiliko, stengdamasis Airijos bažnyčią pakeisti pagal naująjį pavyzdį. 1139 m., jau eidamas arkivyskupo pareigas, Malachijas aplankė Romą, o tuo pačiu ir savo būsimą biografą šv. Bernardą Klervietį. Po devynių metų, 1148 m., jis išsiruošė ir į antrąją kelionę Romon, tačiau mirė pakeliui, viešėdamas pas jau minėtą Bernardą. Šis aprašė šventojo gyvenimą, tačiau apie jokius regėjimus, susijusius su būsimais popiežiais, savo darbe nieko neužsiminė.

Apie pranašystę kalbama tik nuo XVI a. pabaigos., kuomet ji pirmą kartą paminėta ir viešai išspausdinta. 1595 m. buvusių ir būsimų popiežių sąrašą su 112 moto pateikė benediktinų vienuolis Arnoldas de Wyon knygoje Lignum Vitae (Gyvenimo medis). Taigi jau vien daugiau nei keturių šimtmečių laikotarpis, per kurį niekas apie šią pranašystę net neužsimena, turėtų sukelti įtarimų ne tik dėl jos tikslumo, bet ir dėl autentiškumo. Netgi pats šv. Bernardas, artimai bendravęs su šv. Malachiju ir parašęs pastarojo biografiją, apie tai nieko nesako.

Šv. Malachijas

Kaip jau minėta, pranašystė yra pateikiama būsimų popiežių sąrašo, kuriame 112 punktų, pavidalu. Regėjimą šv. Malachijas neva patyrė 1139 m. vizito į Romą metu. Prie kiekvieno iš būsimųjų popiežių nurodomas tam tikras trumpas ženklas, pagal kurį jį galima atpažinti. Pavyzdžiui, antipopiežius Klemensas VIII (1423-1429) apibūdinamas žodžiais schizmatikas iš Barselonos (schiſma Barchinoniũ) ir išties jis buvo kilęs iš šio miesto. Pijus III (1503) apibūdintas kaip esąs iš mažo žmogaus (de paruo homine). Jo pavardė buvo Piccolomini, t.y. mažas žmogus (piccolo + uomo)Kitaip tariant, gali pasirodyti, kad pranašystės pakankamai tikslios. Vis dėlto, čia reikėtų pastebėti, kad apibūdinimų abstraktumas gana aiškiai siejasi su pranašystės paviešinimu. XII-XVI a. pontifikams priskiriami ženklai tikslesni nei vėlesni. Kas, aišku, leidžia teigti, kad dokumentas tėra to meto klastotė. Juk apie ankstesnius popiežius buvo žinoma daugiau, tad ir jų aprašymai galėjo būti tikslesni nei būsimųjų. Į tai dar XVIII a. dėmesį atkreipė ir ispanų vienuolis Benito Jerónimo Feijóo y Montenegro, knygoje Teatro critico universal. Štai keletas aprašymų jau po pirmojo pranašystės pasirodymo pareigas ėjusių popiežių:

Nuo didelės upės (de flumine magno) – Klemensas X (1670-1676). Šis pontifikas buvo kilęs iš Romos, per kurią teka Tibro upė.
Kaimo gyvūnas (animal rurale) – Benediktas XIV (1740-1758). Sąsaja čia itin blanki – popiežiaus išleistos bulės. Bulės -> bulius.
Gėlių gėlė (flos florum) – Paulius VI (1963-1978). Jo herbe pavaizduota prancūziškoji lelija.
Iš mėnulio vidurio (de medietate lunae) – Jonas Paulius I (1978). Šiuo atveju popiežius pradėjo pontifikavimą, danguje šviečiant puspilniam mėnuliui.
Alyvos šlovė (gloria olivae) – Benediktas XVI (2005-2013). Su šiuo popiežiumi alyvą bandoma sieti per šv. Benedikto, benediktinų ordino įkūrėją. Viena iš jo atšakų olivetanai, savo pavadinimą prisiėmę pagal Alyvų kalną.

Akivaizdu, kad šiais atvejais pritempinėjimo gerokai daugiau nei aptartais anksčiau. Tibras net Italijoje tėra trečias pagal ilgį, o ir taip toli gražu ne per vieną miestą teka upės. Prancūziškosios lelijos pavadinimas gėlių gėle šiai tautai be abejo patiktų, tačiau pagal tokio abstraktumo apibūdinimą sąsajų būtų nesunku rasti ir kitiems žmonėms. Ypač esant įsitikinus, kad jos egzistuoja. Mėnulio fazių yra pakankamai mažai, kad vienai jų būtų galima rasti kokią nors reikšmingą datą. Jei žyminčią ne pontifikavimo pradžią, tai kokią kitą svarbią dieną: gimimo, mirties ar įšventinimo į kunigus. Benedikto XVI atveju taip pat ryšys nuvestas tolimais aplinkkeliais, ir neaišku kuo toks apibūdinimas galėtų būti reikšmingas (ar, juolab, leistų nuspėti, kas taps popiežiumi iš anksto).

Žinoma, egzistuoja ir, atrodytų, taiklios “pranašystės”. Pavyzdžiui Jonas Paulius II (1978-2005) apibūdintas kaip “iš saulės pastangų” (de labore solis). Įdomu, kad šis popiežius ir gimė, ir buvo palaidotas saulės užtemimų metu. Vis dėlto, pateikiant daug neaiškių užuominų neišvengiama tai, kad vienos atrodys tikresnės už kitas, tačiau paaiškinimas, vėlgi, randamas tik post factum.

Apibendrinant galima pasakyti, kad tikėti šia “pranašyste” nėra pagrindo. Pirma apie šį popiežių sąrašą žinoma tik nuo XVI a. pabaigos, o ne nuo jo “sudarymo” meto. Antra popiežiai valdę iki Lignum Vitae pasirodymo apibūdinti daug tiksliau ir aiškiau. Po to seka abstraktūs pastebėjimai, kuriuos tenka sieti su pontifikais pačiais neįtikimiausiais būdais.  Dėl to galima pagrįstai teigti, kad šis dokumentas tėra XVI a. klastotė, o ne autentiško šv. Malachijo XII a. patirto regėjimo aprašymas. Neabejoju, jog bet kuriam kandidatui šios konklavos metu bus įmanoma priskirti Petrus Romanus titulą. Paaiškėjus, kad ir būsimasis pontifikas dar ne paskutinis, bus pradėta kalbėti apie nepaminėtus, tarp Benedikto XVI ir Petro Romiečio. Juk ten neparašyta, kad negali būti praleistų vardų. O ir šiaip, ko verta būtų pranašystė, jei ją galima interpretuoti, kaip tik norima ir pritaikyti visiems atvejams?

3 thoughts on “Šv. Malachijo pranašystė apie popiežius

    • Be abejo, kad taip 🙂 Kaip ir minėjau tekste, gana aiškiai matosi XII-XVI a. popiežių apibūdinimų tikslumas ir po to atsiradęs neapibrėžtumas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *