Apie taikomąją kineziologiją

Tu ligoninėje – vietoje, kur, tikiesi, Tau bus suteikta pagalba. Vienas, be draugų, pažįstamų. Kartu guli dar du: vienas visą naktį negalėjo užmigti, leido keistus garsus, bandė lipti iš lovos, todėl sesutė atėjo ir kažką jam suleido. Dabar jis garsiai knarkia, jam dvokia iš burnos. Kitas ką tik paguldytas; iš sesutės išgirdai, kad jis – „mėgėjas“ išgerti. Naktį vėmė krauju, dabar jam „pastatyta“ lašelinė. Tu naktį bandei užmigti, kvietei sesutę, daktarą, bet jie tikriausiai miegojo. Iškvietimo mygtukas, galėjai prisiekti, tikrai neveikė. O Tau buvo taip baisu, neramu, norėjai miego, bet nepavyko – naktį praleidai vaikščiodamas koridoriumi. Continue reading

Magnetai, maskavimas ir istorijos pamokos.

Tikėjimas magnetų stebuklingomis galiomis gyvuoja jau tūkstančius metų, bet platesnis susidomėjimas magnetų gydomosiomis savybėmis atsirado XVIII a. austrų gydytojo Franz Anton Mesmer dėka. Jis manė, kad tarp gyvų ir negyvų objektų vyksta natūralus energijos apsikeitimas, Mesmerio vadintas gyvūniniu magnetizmu (magnéttisme animal). Mesmeris teigė, jog gyvūninis magnetizmas yra žmonių bei kitų gyvų būtybių išskirtinis kokybinis elementas, kaip skystis tekantis visata. Sveikatą Mesmeris suvokė kaip laisvą šio skysčio tėkmę tūkstančiais kanalų mūsų kūne. Jei kanalai „užsikimšdavo“, atsirasdavo liga, o šių kliūčių įveikimas sukeldavo persilaužimą ir pasveikimą. Jei tai neįvykdavo savaime, būdavo reikalinga stiprų gyvūninį magnetizmą turinčio žmogaus pagalba. Continue reading